تصاویری از آثار هنرمند عباس کمندی

زاهد فتحی زاده سایر مطالب دیدگاهی بنویسید

نام هنرمند مرحوم عباس کمندی در تاریخ هنر سنندج و ایران برای همیشه ثبت شده است، این هنرمند که در زمینه های مختلف آثار ناب و ارزشمندی را عرضه نموده برای همه هنرمندان و هنر دوستان شناخته شده است او آثاری در زمینه های مختلف هنری مانند آواز ، شعر ،فیلمنامه ، داستان و نقاشی داردکه هر کدام در نوع …

آدرس کوتاه این برگه : http://kany.ir/CCXY2