چگونه فایل پشتیبان وردپرس را قطعه قطعه کنیم

زاهد فتحی زاده افزونه وردپرس دیدگاهی بنویسید

اگر از کاربران وردپرس باشید شاید تا بحال ناچار به به پشتیبان گیری از مطالب سایت خود شده باشید، اگر تاکنون از مطالب سایت خود پشتیبان نگرفته اید هرچه زودتر این کار را بکنید زیرا حادثه خبر نمی کند ، شاید سایت شما هک شود یا نیاز به تغییر میزبان سایت خود داشته باشید که در این موارد نیاز به …

آدرس کوتاه این برگه : http://kany.ir/wnZ4Z