ساختن آزمون با نرم افزار اکسل (Excel) !

زاهد فتحی زاده آموزش, فایل اکسل دیدگاهی بنویسید

حتما تا بحال از تواناییهای نرم افزار Excel که بخشی از مجموعه آفیس مایکرو سافت است شنیده اید به عنوان نمونه تهیه کارنامه که در همین سایت قبلا توضیح داده شده است یکی دیگر از توانایی های بسیار جالب این نرم افزار بسیار کارآمد ساختن آزمون الکترونیک است. حتما کنجکاو شده اید که اینکار چگونه انجام می شود و شاید …

آدرس کوتاه این برگه : http://kany.ir/dn3Cd