ایجاد بانک سوالات و طراحی سریع آزمون

زاهد فتحی زاده آموزش دیدگاهی بنویسید

اگر شما هم با تدریس و گرفتن امتحان سروکار دارید، حتما تاکنون بارها پیش آمده که زمان زیادی را صرف طراحی سوال و آزمون نمایید، جستجو در کتاب درسی و منابع، یافتن موضوع مناسب برای طرح سوال، طرح سوال و تایپ کردن آن، طراحی سربرگ و بارم بندی و تغییر فونت، طراحی کلید سوالات و … از جمله مواردی است …

آدرس کوتاه این برگه : http://kany.ir/2Zoy0