استفاده از چند شماره همزمان در تلگرام هم بر روی گوشی و هم بر روی رایانه!

زاهد فتحی زاده آموزش دیدگاهی بنویسید

استفاده از تلگرام با چندین شماره روی رایانه یا گوشی با عرض سلام به کاربران عزیز سایت کانی اگر چند شماره تلفن همراه دارید و می خواهید برای همه آنها حساب تلگرام باز کنید این مطلب را بخوانید. در این مطلب به شما آموزش می دهیم که چگونه بر روی گوشی و رایانه از چند شماره تلگرام به صورت همزمان …

آدرس کوتاه این برگه : http://kany.ir/ObDlA