7 نوع سیستم کوبنده کمباین

۵,۰۰۰ تومان ۳,۰۰۰ تومان

یک فایل در قالب word برایتان آماده کرده ایم که در آن 7 نوع سیستم کوبنده و جداکننده کمباین با تصویر معرفی و تشریح شده اند.