image_pdfimage_print

ترکیب حسگرها(sensor fusion)

زاهد فتحی زاده آموزش دیدگاهی بنویسید

ترکیب حسگرها (sensor fusion) به روشی گفته می شود که در آن داده های بدست آمده از چند منبع مختلف با هم ترکیب می شوند تا خطاهای ناشی از عدم قطعیت رفع شود. در این روش که به آن ترکیب داده ها نیز گفته می شود، از حسگرهایی مانند : شتاب سنج، حسگرهای مغناطیسی، حسگرهای خازنی، سیستم GPS و … استفاده …

آدرس کوتاه این برگه : http://kany.ir/7vHzI