image_pdfimage_print

نمایش فایل های PDF و چاپگر مجازی با نرم افزار Foxit PDF reader

زاهد فتحی زاده دانلود رایگان دیدگاهی بنویسید

نرم افزار Foxit PDF reader به روز رسانی : 1396/1/19 وقتی نام فایل های PDF به گوش ما می خورد به طور ناخودآگاه به یاد نرم افزار Adobe reader می افتیم، نرم افزاری که بر رو اکثر رایانه ها نصب شده و نمایش فایل های PDF به وسیله این نرم افزار انجام می شود، اماماین نرم افزار حجم زیادی دارد …

آدرس کوتاه این برگه : http://kany.ir/1jMUq