جلوه کن برنز (ken burns effect) چیست؟

زاهد فتحی زاده آموزش دیدگاهی بنویسید

جلوه کن برنز (ken burns effect) چیست؟ جلوه کن برنز (ken burns effect) یک تکنیک تهیه فیلم از عکس می باشد، این روش بارها توسط فیلم ساز آمریکایی به نام “کن برنز” مورد استفاده قرار گرفت و او چندین فیلم با این روش تهیه کرد. در این روش فیلم سازی، از یک عکس ساده با حرکت آهسته دوربین و یا …

آدرس کوتاه این برگه : http://kany.ir/eSHdO