آموزش, کد متلب, محصولات کانی

رسم نمودار انتقال حرارت در صفحه مربعی در matlab

رسم نمودار انتقال حرارت در صفحه مربعی در matlab

نرم افزار متلب یکی از نرم افزارهای بسیار پر کاربرد در رشته های مهندسی می باشد. من هم از این نرم افزار استفاده های زیادی کرده ام و تصمیم دارم برخی از این کارها را در سایت کانی برای استفاده شما به اشتراک بگذارم. در این مطلب کد مربوط به رسم نمودار یک مساله انتقال حرارت را نوشته ام که امیدوارم از آن استفاده نمایید. صورت مساله به شرح زیر است.

صفحه ای مربعی به طول ضلع 24 که سه ضلع آن در دمای 0 درجه سانتیگراد و یک ضلع (ضلع بالایی) آن در دمای 25 درجه سانتیگراد نگهداری می شود را در نظر بگیرید، توزیع دما در این صفحه را در حالت پایدار رسم نمایید.

(این مساله در کتاب ریاضیات مهندسی کرویت سیک در شکل 297 رسم شده است) کد matlab برای رسم این نمودار به صورت زیر است.

clc;
clear;
[x,y]=meshgrid(linspace(0,24,100),linspace(0,24,100));
% n from 1 to 199, only odd numbers
n=[1:2:199]
ut=0
% using loop for summation
for i=1:length(n);
u=((100/(n(i)*pi))*(sinh(n(i)*pi*y/24))*(sin(n(i)*pi*x/24)))/(sinh(n(i)*pi));
ut=ut+u
surf(x,y,ut);
end
author-avatar

درباره زاهد فتحی زاده

سایت کانی از سال 1389 راه اندازی شده، در این سایت بهترین تجربیات خودم رو منتشر میکنم ، هر روز مطالب جدید به مطالب سایت اضافه می کنم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

1 × دو =