رسم نمودار انتقال حرارت در صفحه مربعی در matlab

نرم افزار متلب یکی از نرم افزارهای بسیار پر کاربرد در رشته های مهندسی می باشد. من هم از این نرم افزار استفاده های زیادی کرده ام و تصمیم دارم برخی از این کارها را در سایت کانی برای استفاده شما به اشتراک بگذارم. در این مطلب کد مربوط به رسم نمودار یک مساله انتقال حرارت را نوشته ام که امیدوارم از آن استفاده نمایید. صورت مساله به شرح زیر است.

صفحه ای مربعی به طول ضلع 24 که سه ضلع آن در دمای 0 درجه سانتیگراد و یک ضلع (ضلع بالایی) آن در دمای 25 درجه سانتیگراد نگهداری می شود را در نظر بگیرید، توزیع دما در این صفحه را در حالت پایدار رسم نمایید.

(این مساله در کتاب ریاضیات مهندسی کرویت سیک در شکل 297 رسم شده است) کد matlab برای رسم این نمودار به صورت زیر است.

clc;
clear;
[x,y]=meshgrid(linspace(0,24,100),linspace(0,24,100));
% n from 1 to 199, only odd numbers
n=[1:2:199]
ut=0
% using loop for summation
for i=1:length(n);
u=((100/(n(i)*pi))*(sinh(n(i)*pi*y/24))*(sin(n(i)*pi*x/24)))/(sinh(n(i)*pi));
ut=ut+u
surf(x,y,ut);
end

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 × 1 =