نمایش یک نتیجه

کتاب تحلیل ابعادی Gibbings

10,000 تومان
کتاب  Dimensional Analysis نوشته  J.C. Gibbings یکی از منابع خوب برای یادگیری تحلیل ابعادی است