45,000 تومان

کارنامه تحصیلی هوشمند اکسل  +  کارنامه ماهانه هوشمند اکسل

این بسته به کسانی که تمایل به خرید هر دو محصول دارند پیشنهاد می شود. قیمت خرید هر دو محصول با هم 50000 تومان است که با تخفیف خرید به صورت بسته، فقط 40000 تومان به فروش می رسد.

این محصول در مارکت طرح بازار به فروش می رسد

بسته کارنامه هوشمند اکسل

45,000 تومان