۵۰,۰۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰ تومان

کارنامه تحصیلی هوشمند اکسل  +  کارنامه ماهانه هوشمند اکسل

این بسته به کسانی که تمایل به خرید هر دو محصول دارند پیشنهاد می شود. قیمت خرید هر دو محصول با هم 50000 تومان است که با تخفیف خرید به صورت بسته، فقط 32000 تومان به فروش می رسد.

بسته کارنامه هوشمند اکسل

۵۰,۰۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰ تومان