(دیدگاه 2 کاربر)

12,000 تومان 10,000 تومان

فایل اکسل کم حجم جهت مدیریت دخل و خرج شخصی و امور مالی خانه، جایگزین نرم افزارهای پیچیده و سنگین حسابداری

طراحی شده با اکسل 2016، پشتیبانی از تاریخ شمسی

حسابداری شخصی با اکسل

12,000 تومان 10,000 تومان