10,000 تومان

این محصول شامل فصل هفتم کتاب “An Introduction to Modern Vehicle Design” به صورت PDF و ترجمه فارسی آن به صورت PDF و word با عنوان “مقاومت در مقابل تصادف و تأثیر آن بر طراحی خودرو ” می باشد. همچنین در این بسته فایل ارائه پاورپوینت این فصل به صورت PPT و PDF آماده شده است. عنوان انگلیسی مطلب : “Crashworthiness and its influence on vehicle design

این فایل مناسب برای ارائه کلاسی دانشجویان و تحقیق کلاسی می باشد.

دانلود فایل “مقاومت در مقابل تصادف و تأثیر آن بر طراحی خودرو “

10,000 تومان