۴,۰۰۰ تومان

این فایل برای تعیین چاقی و یا لاغری شما با استفاده از قد و وزن استفاده می شود.

فایل اکسل محاسبه شاخص توده بدنی

۴,۰۰۰ تومان