(دیدگاه 1 کاربر)

20,000 تومان 12,000 تومان

مثال های طراحی شده در نرم افزار Interactive Physics برای معلمان جهت نمایش در کلاس، بدون نیاز به آزمایشگاه

مثال های آماده نرم افزار Interactive Physics

20,000 تومان 12,000 تومان