30,000 تومان 25,000 تومان

کارنامه ماهانه هوشمند اکسل

صدور آسان کارنامه ماهانه برای مدارس و آموزشگاه ها توسط نرم افزار “اکسل”

این محصول در مارکت طرح بازار عرضه می شود

 

کارنامه ماهانه هوشمند اکسل (1398)

30,000 تومان 25,000 تومان