Your Cart

رزومه آقای دکتر زاهد فتحی زاده

رزومه آقای دکتر زاهد فتحی زاده

دکتر زاهد فتحی زاده دانش آموخته دوره روزانه دکترای مهندسی مکانیک بیوسیستم از دانشگاه تهران می باشند.

ایشان هم اکنون مشغول تدریس و آموزش و پژوهش هستند و علاوه بر آن مشاوره پایان نامه دانشجویان دانشگاه تهران را برعهده دارند.

از سوابق علمی ایشان می توان به انتشار چندین مقاله علمی معتبر در مجلات داخلی و خارجی نام برد.

همچنین ایشان دارای اختراع ثبت شده هستند که علاوه بر ثبت در مرکز مالکیت معنوی قوه قضاییه، مورد تایید مرکز پژوهش های صنعتی نیز می باشد.

برای بررسی رزومه علمی دکتر زاهد فتحی زاده از لینک های زیر استفاده نمایید:

صفحه Researchgate

صفحه گوگل اسکولار

صفحه سیویلیکا

صفحه Webofscience

اختراع

تاییدیه اختراع