سبد خرید

13 کاری که افراد دارای تفکر قوی، انجام نمی دهند

13 کاری که افراد دارای تفکر قوی، انجام نمی دهند. برگرفته از کتاب مشهور : 13 Things Mentally Strong People Don’t Do نوشته امی مورین آنها زمان را برای تاسف خوردن به حال خودشان تلف نمی کنند. آنها قدرت خودشان را از دست نمی دهند. آنها از تغییر کردن شرمگین نمی شوند. آنها بر روی […]