Your Cart

ذره بین جدیدترین جستجوگر اینترنت فارسی

موتور جستجوی ذره بین جدیدترین موتور جستجوی ایرانی است که از سوی همراه اول معرفی شده است. این جستجوگر فارسی شباهت بسیاری با جستجوگر گوگل دارد و به نظر می رسد همراه اول سعی دارد بسیاری از قابلیت های موتور جستجوی گوگل را در ذره بین ارایه نماید. اگر یک کلید واژه را در جستجوگرهای […]