ویژوال کامپوزر نسخه 5.5.4

17 تیر 1396

جدیدترین نسخه صفحه ساز ویژوال کامپوزر

صفحه ساز ویژوال کامپوزر که در نزد مدیران وردپرسی کاملا شناخته شده است به نسخه 5.7 رسید، در این نسخه ویژگیهای جدیدی ارائه شده که مهمترین […]