Your Cart

تحلیل مکانیزم لنگ-لغزنده به کمک متلب (Matlab) + کد

در این مطلب نمونه کد نوشته شده Matlab برای تحلیل و طراحی مکانیزم مشهور لنگ-لغزنده را برای شما آماده کرده ام . در این کد اطلاعات اولیه مساله شامل طول بازوها، زاویه لنگ θ ، سرعت زاویه ای ورودی ω و فاصله نقطه دلخواه p از انتهای لنگ از کاربر گرفته شده و اطلاعاتی شامل […]

کد matlab برای رسم معادله موج یک بعدی

کد matlab برای رسم معادله موج یک بعدی امروز کد رسم معادله موج یک بعدی در برنامه matlab را برای شما آماده کرده ایم. در این کد ابتدا مقادیر ثابت از کاربر خواسته می شود، سپس شکل معادله برای n=1-6 رسم می شود. امیدوارم این برنامه برای شما مفید باشد.