یوزبیت ارز دیجیتال ایرانی، نحوه دریافت رایگان و معامله یوزکوین