کد پایتون رایگان ویرایشگر متن فارسی

سلام همراهان عزیز سایت کانی‌تک، امروز کد پایتون رایگان ویرایشگر متن فارسی را برای شما آماده کردیم. این کد برای ساخت یک ویرایشگر متن ساده با زبان برنامه نویسی پایتون و رابط کاربری گرافیکی نوشته شده. در این کد از کتابخانه tkinter استفاده شده و نرم افزار خروجی دارای منوی بازکردن، ذخیره و خروج می باشد به این معنی که امکان ذخیره و باز کردن فایل متنی نوشته شده با فرمت .txt را دارد. همچنین این کد پایتون به صورت کامل از زبان فارسی پشتیبانی میکند.

اگر نیاز به یک پروژه ساده برای دانشگاه و یا برای یادگیری پایتون هستید، این کد بسیار مناسب می باشد.

# simple lottary with GUI

# Dr. Zahed Fathizadeh, www.design-mart.com

import tkinter as tk
from tkinter import filedialog

class TextEditor:
  def __init__(self, root):
    self.root = root
    self.root.title("ویرایشگر متن")

    # Create a text widget
    self.text_widget = tk.Text(root, font=("Arial", 12))
    self.text_widget.pack(fill=tk.BOTH, expand=True)

    # Create a menu bar
    self.menu_bar = tk.Menu(root)
    self.root.config(menu=self.menu_bar)

    # Create a File menu
    self.file_menu = tk.Menu(self.menu_bar, tearoff=False)
    self.menu_bar.add_cascade(label="فایل", menu=self.file_menu)
    self.file_menu.add_command(label="باز کردن", command=self.open_file)
    self.file_menu.add_command(label="ذخیره", command=self.save_file)
    self.file_menu.add_separator()
    self.file_menu.add_command(label="خروج", command=root.quit)

  def open_file(self):
    file_path = filedialog.askopenfilename(filetypes=[("فایل‌های متنی", "*.txt")])
    if file_path:
      with open(file_path, "r", encoding="utf-8") as file:
        content = file.read()
        self.text_widget.delete(1.0, tk.END)
        self.text_widget.insert(tk.END, content)

  def save_file(self):
    file_path = filedialog.asksaveasfilename(defaultextension=".txt", filetypes=[("فایل‌های متنی", "*.txt")])
    if file_path:
      content = self.text_widget.get(1.0, tk.END)
      with open(file_path, "w", encoding="utf-8") as file:
        file.write(content)

if __name__ == "__main__":
  root = tk.Tk()
  app = TextEditor(root)
  root.mainloop()

امیدوارم که از این مطلب استفاده کرده باشید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا